Apie įmonęProjektavimo paslaugosProjektaiNaujienosKontaktai
ARCHIPLANAS
Projektavimas, konsultavimas
Kokybės ir aplinkosaugos politika
Istorija
Kokybės ir aplinkosaugos politika

2008 rugpjūčio 5 d.

UAB „Archiplanas“ – atestuota, nuolat tobulėjanti ir kaupianti patirtį inžinerinių konsultacijų bendrovė.
Mūsų darbų sritys apima: teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių statybos techninę priežiūrą.

UAB "ARCHIPLANAS" privalumai – taupom jūsų kaštus statybai ir eksploatacijai, operatyvūs darbų atlikimo terminai.
Organizacijos personalo patirtis, aukšta kvalifikacija sudaro sąlygas įvairiems mūsų užsakovų planams ir idėjoms įgyvendinti
Įmonėje šalia dešimtmečius kauptos patirties dera ir atėjusios naujos projektavimo technologijos.
Atnaujinta programinė įranga keičiant senus braižymo įpročius į nauja kompiuterinio modeliavimo sistemą, tam pasitelkėme naujausią programinę įrangą Revit® Architecture, Revit® Structure, Revit® MEP.

Įmonėje įdiegtos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 9001 ir ISO 14001.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

  •  Numatyti užsakovų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius inžinerinius sprendimus.
  •  Tobulinti veiklos procesus, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves ir darbo   metodus.
  •  Siekti nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.
  •  Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai,
  •  Veikloje ir rekomendacijose, taikyti aplinką tausojančius sprendimus, bei priemones.
  •  Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
  •  Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
  •  Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas.
  •  Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „ARCHIPLANAS“ įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 reikalavimus.
UAB „ARCHIPLANAS“ politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Direktorius   Ernestas Gegeckas


Apie įmonę|Projektavimo paslaugos|Projektai|Naujienos|Kontaktai